Home

Welkom

  • Print

Welkom op de website van de Vereniging Oud-Leden der D.S.V. "Nieuwe Delft", kortweg de VOL. 

Momenteel is deze pagina nog in ontwikkeling en zal er steeds meer informatie op komen. Daarnaast zijn we bezig een leden-gedeelte in te richten waar onder andere verhalen uit de oude doos zullen verschijnen. 

Naar aanleiding van een ALV waarin gesproken werd over het belang van oud-leden binnen de vereniging heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een vereniging op te richten voor deze oud-leden. Deze vijf mensen zijn bij elkaar gekomen om een plan voor oprichting en een tijdlijn vast te leggen. In februari 2010 is er borrel georganiseerd om het idee van een oud-ledenvereniging aan te kondigen en de interesse onder de oud-leden te peilen. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de mening van de oud-leden mee te nemen in de verdere plannen. 

6 November 2011 werd de Vereniging Oud-leden der D.S.V. "Nieuwe Delft" opgericht. 

De doelen van de vereniging zijn:

  1. Het bevorderen van de contacten tussen de leden van de VOL en leden van D.S.V. "Nieuwe Delft"
  2. Het bevorderen van de contacten tussen de leden
  3. Het in stand houden van de historie van D.S.V. "Nieuwe Delft"
  4. Het waar mogelijk en wenselijk ondersteunen van D.S.V. "Nieuwe Delft"

Deze doelen worden onder andere nagestreefd door middel van bijeenkomsten, welke meestal in Delft plaats zullen vinden, maar soms ook elders in het land. Voor het ondersteunen van D.S.V. "Nieuwe Delft" zal een fonds worden opgericht. Dit fonds wordt gebruikt om donaties van oud-leden te bundelen tot een geheel waaruit significante schenkingen gedaan kunnen worden aan de vereniging, zodat de donaties die normaal los werden geschonken niet direct op de grote hoop kapitaal belanden. 

Elk jaar zal een jaarvergadering worden gehouden waarop onder meer bepaald wordt hoe het geld uit het fonds besteed zal worden. Deze vergadering en andere activiteiten worden aangekondigd via e-mail. 

De vereniging is nog jong en het blijkt lastig alle oud-leden weer te bereiken. Ben je oud-lid van D.S.V. "Nieuwe Delft" of de Bolk en nog geen lid van de VOL? Meldt je dan nu aan! Ben je al lid, maar ken je andere oud-leden die dat nog niet zijn? Laat ze een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.