Lid worden

Welkom bij de pagina waar je je aan kan melden voor de Vereniging Oud Leden der DSV Nieuwe Delft.

Nadat onderstaande gegevens zijn ingevuld en bevestigd ontvang je een e-mail met de gegevens op het opgegeven e-mail adres. Tevens bevat dat e-mailtje een link die gevolgd moet worden om de aanmelding definitief te maken.

Voor vragen zijn we het makkelijkst bereikbaar via een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Aanmeldformulier

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:

verklaart lid te willen worden van de VOL en gaat akkoord met de geldende statuten.
Het e-mail adres is ten behoeve van alle communicatie (dus ook uitnodigingen) en tevens voor de bevestiging van de aanmelding. Invullen van een correct e-mail adres is dus verplicht.

E-mailadres:
Nogmaals ter bevestiging:

Was lid van D.S.V. “Nieuwe Delft”: van tot

Eventuele jaarlijkse donatie (word tegelijk met de contributie geïnd): EUR: ,-

De contributie is vastgesteld op EUR 15,- per jaar en kan later bij ALV-besluit wijzigen. Contributie zal bij sterke voorkeur geïnd worden door middel van een automatische incasso (vul daarvoor de machtiging aan het einde van het formulier in).

Ik heb interesse om in de toekomst bestuur te doen van de VOL.


Machtiging

Door het invullen en opsturen van deze machtiging naar:

DSV Nieuwe Delft / Vereniging Oud Leden
Buitenwatersloot 1-3
2613 TA Delft

Kan je een machtiging afgeven waardoor het innen van de contributie en een eventuele donatie volledig automatisch kan gaan en het betalen hiervan niet aan je gedachten kan ontglippen.