In het kort

Hieronder volgen enkele veelgestelde vragen en antwoorden daarop. 

Waarom de VOL?

De VOL is opgericht met de primaire bedoeling om onderlinge contacten te verstevigen. Daarnaast is het de bedoeling om via de VOL een platform te creëeren waar de Oud-leden de mogelijkheid hebben wat meer te horen over Nieuwe Delft, en waar leden van de Nieuwe Delft de mogelijkheid hebben zo nu en dan iets over de historie van hun vereniging te horen.

Wat doet de VOL?

De VOL zal bijeenkomsten organiseren voor haar leden en als centrale communicatiespil fungeren tussen haar leden en Nieuwe Delft. De bijeenkomsten kunnen uiteenlopen van borrels op de Bolk tot activiteiten in Delft of elders in het land. De VOL zal proberen om één of twee keer per jaar een bijeenkomst te houden. Ontwikkelingen van de Nieuwe Delft zullen gevolgd worden en waar dat gevraagd word zal de VOL daaraan haar steentje bij kunnen dragen. Ook zal ze zoveel mogelijk leuke informatie over ontwikkelingen verzamelen.

De VOL als aanvulling:

Een lidmaatschap van de VOL is een aanvulling op de bestaande Oud-lid status zoals DSV Nieuwe Delft die kent. Om sporadisch eens wat informatie te ontvangen over bijvoorbeeld een lustrum is het momenteel dus niet nodig om lid te worden van de VOL. De VOL heeft als doel om dit zeer sporadische contact een regelmatiger karakter te geven en de afstand tussen haar leden en Nieuwe Delft te verkleinen.

Contributie

Om de vereniging draaiende te houden zijn er natuurlijk financiele middelen nodig. De enige inkomsten bestaan momenteel uit de contributie van de leden. Deze contributie is bij de oprichting vastgesteld op €15,-. De hoogte kan door de ALV worden aangepast. Deze contributie is alleen bedoeld voor de activiteiten (en administratie) van de VOL zelf.

Donaties

Daarnaast zullen extra donaties volledig gereserveerd worden om de Nieuwe Delft te ondersteunen op een door de ALV te bepalen manier. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van de bouw van een nieuwe bar of een andere grote sociëteitsverbouwing.

Meer informatie en afmelden

Voor meer informatie of lid af melden, mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .